EGENVÅRDSKURS - LÄR DIG SÄTTA FART PÅ DITT LYMFSYSTEM


Egenvård lymfmassage är speciellt bra för dig som har lymfödem, lipödem eller känner dig stel, svullen, domningar, oro stresss i kroppen, återkommande infektioner, fibromyalgi eller annan smärtproblematik.


  • Du får lära dig hur du kan putta, skaka och stryka på huden för att styra lymfvätskan mot lymfnoderna och på det sättet sätta igång lymfflödet.
  • Vi går igenom vikten av djupandning och några lättare yogaövningar.
  • Vi visar olika stöd-/kompressions strumpor och det finns möjlighet att prova.


Med dig hem får du ett kompendium med egenvården.


Datum: 

Investering: 


Vi bjuder på frukt & dryck


För mer info och anmälan: info@helenashalsa.com